NIEUWSFLASH

29.08.2016 - De processie, ...

...een beeld van ons leven. Mensen onderweg, Gods volk onderweg. Naar wie of wat? Een vraag van alle tijden, nu nog actueler dan ooit!Hanswijkprocessie 2019. Een verhaal van ons mens-zijn, van ...

02.08.2016 - Processiedag volgend jaar: ZONDAG 19 MEI 2019 om 15u.

...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijkprocessie?

Klik hier

PRAKTISCHE INFO

Foto's van vorige edities

Oratorium

Op vrijdag 30 november, zaterdag 1 en zondag 2 december 2012 werd in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal het oratorium 'Dixit Dominus' uitgevoerd.

Dit oratorium was het eerste van de vier grote evenementen die georganiseerd werden in het kader van deze twaalfde Hanswijkjubelfeesten en sloot naar inhoud naadloos aan bij de rode draad van heel dit jaar namelijk de roeping van de mens.

RODE DRAAD

'Ja' zeggen aan het leven dat we als geschenk van God hebben gekregen. 'Ja' zeggen aan God, ingaan op zijn aanbod van liefde en van bij onze geboorte op weg gaan naar de ultieme Godsontmoeting, naar het eeuwig leven in geluk en harmonie met God.

Het gaat hier om een relatie: het Woord van God en het antwoord van de mens. God heeft ons geroepen om te leven in harmonieuze relatie met Hem; daartoe heeft Hij ons geschapen. Het antwoord van de mens op deze liefde die God is, op zijn trouw, is vaak een antwoord van ontrouw en afwijzing. Toch geeft God het nooit op met de mens: "Als wij God verloochenen zal Hij ons verloochenen. Als wij God ontrouw zijn blijft Hij trouw, zichzelf verloochenen kan Hij niet." (2Tim.2, 12-13).

In het oratorium werd dit thema uitgewerkt in een puzzelstructuur, opgebouwd rond een aantal tegenstellingen. Centraal staat Gods aanbod van liefde, verwoord in het gedicht van Rainer Maria Rilke 'Gott spricht zu jedem nur': "Laat alles gebeuren: het schone, het ergste. Je moet gewoon gaan: geen gevoel is het verste. Laat je van Mij niet scheiden. Het land dat leven wordt genoemd is vlakbij. Reik Mij je hand." God roept ons om op weg te gaan naar dit eeuwig leven en wil ons nabij zijn op onze levensweg.

OPBOUW IN VIJF DELEN

Het eerste deel toont ons Gods aanbod van liefde in de schepping: Hij heeft de mens geschapen naar 'Zijn beeld en gelijkenis', om in volle vrijheid zijn liefde te beantwoorden met wederliefde. Maar het antwoord van de mens is een antwoord van ontrouw: hij – de oude Adam - wil zelf God zijn. Met het jawoord van Maria kon Gods heilswerk beginnen: de geboorte van Jezus , in alles aan ons, mensen, gelijk behalve in de zonde. Zijn leven was één 'ja' aan God. Hij – de nieuwe Adam - zal ons komen bevrijden van de macht van de dood.

Om tot dit leven in de liefde van God te komen, gaf God Israël zijn wil te kennen. Hij overhandigde Mozes op de berg Sinaï de twee stenen tafelen waarop Gods vinger de tekst van het verbond tussen God en zijn volk had geschreven. Het antwoord van het volk was een antwoord van ontrouw: zij aanbaden het gouden kalf in plaats van de ware God die hen tot bevrijding had gebracht. Als de nieuwe Mozes is Jezus de oude Wet niet komen afschaffen maar vervullen: in zijn Zaligsprekingen maakt Hij duidelijk hoe God de Wet werkelijk heeft bedoeld.

Tijdens de tocht door de woestijn voorzag God zijn volk van het nodige voedsel voor onderweg: het manna. Toch begon het volk te morren, weigerde het te doen wat God van hen vroeg.

Het echte voedsel dat eeuwig leven geeft is tot ons gekomen in Jezus. Maar velen hebben Hem niet aanvaard en ze hebben Jezus ter dood gebracht.

Maar God geeft het niet op met de mens: zijn ultiem antwoord op onze ontrouw is een antwoord van blijvende liefde. Door Jezus te laten verrijzen uit de dood heeft Hij ook ons voorgoed bevrijd uit die macht van de dood en zullen wij, samen met Jezus, ooit verrijzen tot het eeuwig leven in diep geluk met de Vader.

Deze Blijde Boodschap van Gods ultiem liefdesaanbod mogen we niet voor ons zelf houden. "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping." (Mc.16, 15). Daartoe ontvangen wij de heilige Geest, Gods kracht om onze zending te kunnen vervullen.

WAAROM EEN ORATORIUM?

We hebben bewust gekozen voor een oratorium als één van de vier evenementen om onze boodschap uit te dragen. Want God laat zich vinden op verschillende manieren. Zo kan de muziek van dit oratorium nu voor velen één van die mogelijke toegangspoorten zijn.

COMPONIST: Johan DUIJCK

Eind september 2007 werd de opdracht voor de creatie van dit oratorium aan Johan Duijck toevertrouwd, gewezen dirigent van het Vlaams Radio Koor en momenteel huiscomponist van dit koor; dirigent van het Gents Madrigaalkoor, gewezen dirigent van the Academy of Sint-Martin in the Fields Chorus, Londen en veel gevraagd gastdirigent bij gerenommeerde ensembles zoals het Europees Jeugdkoor, het Deens Radio Koor, het lers Nationaal Kamerkoor, het koor van de Spaanse Radio en Televisie, het Reykjavik Kathedraalkoor (lJsland), het Coro de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay), de Capilla Santa Cecilia (Puebla, México), ... Momenteel doceert hij ook nog piano aan het Koninklijk Conservatorium te Gent en koordirectie aan de Escola Superior de Música de Catalunya te Barcelona (Spanje).

Het werd een hedendaagse compositie van hoog artistiek niveau maar toch toegankelijk voor het groot publiek. Om die reden werd er ook samenzang met het publiek voorzien.

DE UITVOERDERS

Het werk werd uitgevoerd door het Vlaams Radio Koor en het Gents Madrigaalkoor als dragende koren en met de medewerking van het Kathedraalkoor Mechelen, het Onze-Lieve-Vrouwkoor (Mechelen) en het koor aMUZEment uit Rijmenam als koraalkoren. Het kinderkoor Clari Cantuli (Kessel-Lo) zorgde voor de frisse intermezzo's. Het geheel werd instrumentaal begeleid door een aantal "Solisten van Brussels Philharmonic". Peter Thomas zorgde voor de orgelbegeleiding. Naast de solisten Hilde Coppé (sopraan) en Josep-Ramon Olivé Soler (bariton) heeft ook François Beukelaers zijn medewerking verleend als recitant.

De ruim 250 uitvoerders, onder de algemene leiding van dirigent Johan Duijck, hebben een duizendtal muziekliefhebbers een onvergetelijke avond bezorgd. Wie nadien nog van deze muziek wil nagenieten, kan dit via de cd die van dit oratorium werd gemaakt.

Foto's

Zie "Geschiedenis" - "voorgaande edities".

FR