NIEUWSFLASH

29.08.2016 - De processie, ...

...een beeld van ons leven. Mensen onderweg, Gods volk onderweg. Naar wie of wat? Een vraag van alle tijden, nu nog actueler dan ooit!Hanswijkprocessie 2019. Een verhaal van ons mens-zijn, van ...

02.08.2016 - Processiedag volgend jaar: ZONDAG 19 MEI 2019 om 15u.

...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijkprocessie?

Klik hier

PRAKTISCHE INFO

Foto's van vorige edities

Openingsviering

Op 7 oktober 2012 werd het twaalfde Jubeljaar plechtig geopend met een feestelijke Eucharistieviering in de Hanswijkbasiliek.

Waarom deze datum?

Precies 25 jaar geleden, nl. op 6 oktober 1987 - 250 jaar na de wijding van de Hanswijkkerk (6 oktober 1737) - werd de kerk van Hanswijk verheven tot basiliek. Dit was tevens de opening van de elfde Hanswijkjubelfeesten met de viering van duizend jaar Mariaverering (988-1988) in Mechelen. Aangezien de openingsviering rechtstreeks uitgezonden werd door de VRT moesten we onze datum verschuiven naar zondag 7 oktober 2012: het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Kon het nog zinvoller voor een mariaal bedevaartsoord?

De viering…

...werd voorgegaan door kardinaal Danneels. In zijn homilie verwees de kardinaal naar het 'ja' van Maria, onze Moeder en wat zij betekent voor de Kerk en voor ons.

"...Heel deze rondgang door de stad met beelden, liederen, taferelen en ook met gebed is eigenlijk een echte, nieuwe evangelisatie. Want het verhaal dat vertelt wat God allemaal voor en met ons heeft gedaan, mag nooit aan de vergetelheid worden prijsgegeven. Gods stem moet blijven klinken, in deze stad en ook ver daarbuiten, te midden van zoveel bijgerucht, geruis en stoorzenders die onze wereld kent.

Want God heeft toch ook spreekrecht. Maar om te spreken over wat Hij doet en wil doen, heeft Hij ons nodig. Want God heeft geen mond en geen lippen en geen tong. Wij hebben een mond en lippen en een tong en een stem om klank te geven aan Gods diep spreken. Dit wil de Hanswijkcavalcade dan ook doen. Het is niet God een taal geven, want die heeft Hij, maar stem en klank en lied en gebed. Het is God ter sprake brengen en proberen doorheen de vele taferelen, die elkaar kleurrijk opvolgen, goddelijke dingen te zeggen aan de mensen. Als dat geen evangelisatie is. Dat is de Hanswijkcavalcade, dat is ook de jaarlijkse processie: een mariale rondgang in de stad waar God spreekrecht krijgt daar waar er op andere dagen meestal weinig goddelijks klinkt in de straten van de wereld en de stad.

Aan de voeten van het beeld van Maria dat hier vooraan staat, prijkt al eeuwen het opschrift: 'Monstra te esse matrem'. Dat wil zeggen: 'Toon dat gij onze moeder zijt'. En inderdaad: dat is zij. Wij zijn haar kinderen, want uit haar schoot is op Pinksterdag de Kerk geboren en wij zijn de kinderen van de Kerk. Pinksteren heeft de Kerk op de wereld gebracht en met de Kerk ook al de leden van de Kerk en wij zijn die leden van de Kerk. Wij zijn haar kinderen en dus mogen we zeggen aan onze moeder: "Toon toch eens dat gij onze moeder zijt".

Niemand heeft beter beleefd en getoond wat God voor ons doet en wat wij moeten antwoorden op Zijn tussenkomsten en Zijn komst op de wereld dan Maria zelf. Zij heeft getoond hoe God naar beneden komt en zij heeft ons ook de weg getoond om omhoog te gaan. God komt op ons toe. Hij roept ons bij zich. God spreekt in woorden en daden doorheen de geschiedenis en wij antwoorden.

God is eerst tot Maria gekomen. Zijn weg was eerst en vooral de weg van de genade en van haar uitverkiezing. In haar is God voor het eerst op de aarde afgedaald toen de engel met de boodschap kwam dat zij de moeder van Gods Zoon zou worden. Gods eigen Zoon heeft zich dus in haar verenigd met onze mensheid. Na vele profeten en na vele openbaringen is God voor de eerste keer, helemaal persoonlijk, bij ons gekomen in Maria haar schoot. Zij stond aan het begin van alle keren dat God is afgedaald uit Zijn hemel. Maar Maria is ook het eerste antwoord op dat komen van God. Zij is de eerste die de deur van haar hart en haar schoot heeft open gedaan voor wat God wil komen doen op deze wereld. Ze krijgt een verzoek: 'Gij zult de moeder Gods worden'. Ze twijfelt niet. Ze zegt niet zoals Zacheüs 'Dat kan eigenlijk niet.' Ze zegt 'Het kan. Maar hoe?' En dan zegt God dat zijn Geest over haar zal komen. Maria is dus de eerste plaats op de hele wereld waar God de aarde echt heeft geraakt en zij is ook de eerste in de rij van alle antwoorden die de mensheid aan God heeft gegeven. En dat antwoord van Maria was: 'Ja'.

En zo is dan de Hanswijkcavalcade de uitbeelding van God die komt, en van ons die met Hem meegaan. Het uitbeelden van een aanbod en van een antwoord.

Het is meteen ook het open vouwen van Maria: haar hart, haar ontvankelijkheid, haar bereidheid en vooral hoe zij geleefd heeft van dit ene woord: 'Ja'. Dat kan men allemaal aflezen in wat getoond wordt. En in dit jaar van het geloof klinkt het dan: God komt! Kijk naar de processie. En wij: Gaan wij mee? Of gaan we niet mee?...".

Foto's

Zie "Geschiedenis" "Voorgaande edities".

FR