NIEUWSFLASH

29.08.2016 - De processie, ...

...een beeld van ons leven. Mensen onderweg, Gods volk onderweg. Naar wie of wat? Een vraag van alle tijden, nu nog actueler dan ooit!Hanswijkprocessie 2019. Een verhaal van ons mens-zijn, van ...

02.08.2016 - Processiedag volgend jaar: ZONDAG 19 MEI 2019 om 15u.

...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijkprocessie?

Klik hier

PRAKTISCHE INFO

Foto's van vorige edities

Hanswijkcavalcade

25 AUGUSTUS en 1 SEPTEMBER 2013

Ruim 115.000 toeschouwers – volgens de telling van de politie waren het er 55.000 op de eerste zondag en 60.000 op 1 september – woonden de Hanswijkcavalcade bij. Ook de eretribune die plaats bood aan 300 genodigden, zat bij de beide uitgangen afgeladen vol.

Op zondag 1 september waren koning Filip en koningin Mathilde present, tevens hun eerste officieel bezoek als koningspaar. Hierdoor werd de traditie dat het koningshuis op één van de uitgangen van de cavalcade aanwezig is, verder gezet.

Bij hun bezoek aan de Hanswijkbasiliek om 14.30 uur gaf pastoor Jan Arnalsteen hen uitleg over het Hanswijkgebeuren alvorens zij het gulden boek van de Hanswijkparochie ondertekenden. Bij het buitengaan was er gelegenheid om leden van de kerkfabriek en van de parochieploeg van Hanswijk alsook de beelddragers en de Zingende Engelen die een erehaag vormden voor het koningspaar, even te begroeten.

Ook andere prominenten woonden een van beide uitgangen bij: Kardinaal Danneels, Mgr. André Léonard, Mgr. Johan Bonny, Mgr. Jozef De Kesel, Mgr. Patrick Hoogmartens, Mgr. Luc Van Looy, Mgr. Leon Lemmens, Mgr. Jean Kockerols, minister-president Kris Peeters, vice-premier Didier Reynders, provinciegouverneur Cathy Berx en burgemeester Bart Somers.

VERNIEUWING NAAR INHOUD

Anders dan in de vorige Hanswijkcavalcades was de rode draad nu terug te vinden in alle groepen, zowel in de bijbelse als in de historische. Daar waar de bijbelse taferelen de oerbeelden van de mensheid tonen, zien we in de historische groepen hoe mensen van onze streken doorheen de verschillende eeuwen concreet 'ja' hebben gezegd aan het leven en aan God. De samenhang tussen de verschillende groepen maakte van deze Hanswijkcavalcade een sterk geheel waardoor de boodschap veel beter begrepen werd door de toeschouwers, wie ze ook zijn...

EEN HANSWIJKCAVALCADE VAN DE 21STE EEUW

Naast de inhoudelijke vernieuwing, was er ook nog de vernieuwing in de uitwerking. Ook hier werd de lat hoog gelegd om te komen tot een artistiek resultaat van hoog niveau! Professionaliteit is dan ook het sleutelwoord dat de Hanswijkcavalcade 2013 typeert. Want zoals muziek een toegangspoort kan zijn om God op het spoor te komen, zo kan ook de schoonheid een toegangspoort zijn om God te ontdekken.

De kostumering

In januari 2008 was er een eerste contact met Suzanne Van Well voor het ontwerpen van de nieuwe cavalcadekostuums. Na een succesvolle carrière waarin zij talloze kostuums ontwierp voor verschillende films in binnen- en buitenland, was dit voor haar een totaal ander gegeven, een uitdaging die haar wel aansprak.

De grote vernieuwing die zij in deze Hanswijkcavalcade heeft gebracht wat de kostumering betreft, is tweeërlei. Haar keuze om in de volksgroepen geen twee dezelfde kostuums te maken, werd door ons volledig ondersteund. Daardoor beantwoordden zulke groepen veel beter aan de werkelijkheid en deze speelse verscheidenheid aan kleuren en stoffencombinaties verhoogden in aanzienlijke mate de aantrekkelijkheid van deze groepen. Alleen voor de 'tijdloze' kostuums voor koren, dansgroepen, schrijn- en beelddragers werd afgeweken van deze visie, hetgeen aan deze groepen geen afbreuk deed, integendeel.

De tweede grote vernieuwing lag in de kleurenkeuze. Geen hedendaagse, moderne of helle kleuren. Wel de kleuren die historisch verantwoord zijn: blauw, bruin en goudgeel, grijs, zwart en getemperde kleuren voor de historische groepen. Typische zandkleuren voor de bijbelse kostuums. Wie vreesde voor een zekere monotonie en een verlies aan kleurenpracht werd bij de eerste aanblik van de groepen op de Zandpoortvest van het tegendeel overtuigd. Hoewel de ontwerpen vaak vrij eenvoudig waren, wist Suzanne Van Well door haar smaakvolle keuze van stoffen en kleurencombinaties toch stijlvolle kostuums te ontwerpen die zowel bij de deelnemers als bij de toeschouwers in de smaak vielen.

Voor het vervaardigen van de historische en de meeste bijbelse kostuums ging zij in zee met het Brusselse kostuumatelier Maghet – Papageno N.V. onder leiding van Corinne De Laveleye. Na een snelle start – de eerste afgewerkte kostuums werden reeds in september 2010 geleverd – bleek op het einde dat Maghet toch niet alles tijdig klaar zou krijgen en werd er in extremis nog beroep gedaan op een naaiatelier "Compagnie du Costume" in Parijs. Ook andere kleinere naaiateliers in Antwerpen droegen hun steentje bij. De bijbelse kinderkostuums werden allemaal in Mechelen gemaakt door een aantal vrijwilligsters die maanden aan een stuk elke dag trouw op post waren in het naaiatelier in de Augustijnenstraat of thuis hun steentje bijdroegen om alles tijdig klaar te krijgen.

Aangepaste nieuwe wagens

Ook het ontwerpen van de nieuwe wagens was zeer belangrijk aangezien de wagens nu integraal deel uitmaken van de verschillende acties en geen louter voorbijrijdende praalwagens zijn. Juist omdat de wagens geïntegreerd zijn in de acties stelden zij een aantal bijkomende voorwaarden wat veiligheid en stabiliteit betreft en moesten we deze ook op een professionele manier laten bouwen.

De opdracht werd in november 2011 toevertrouwd aan Joris Van Loo uit Oostkamp, hierin bijgestaan door zijn zoon, Thomas Van Loo. Voor hen was het de eerste keer dat ze alle wagens voor één stoet zouden bouwen, zeventien in totaal. Ze hadden al wel een aantal wagens gebouwd voor de Heilig Bloedprocessie in Brugge en voor de 'Luister van Leuven'.

Voor het ontwerpen van de wagens werkte Joris Van Loo nauw samen met Stef Ringoot, afkomstig uit Dendermonde, maar reeds lange tijd werkzaam in Nederland. Van meet af aan was er de vraag naar 'realistische' wagens die onmiddellijk de sfeer opriepen van hetgeen we wilden vertellen. De zeer aangename en vlotte samenwerking met Stef Ringoot resulteerde in zeventien nieuwe ontwerpen die na enkele aanpassingen werden goedgekeurd en uitgevoerd. Aangezien de onderstellen van de wagens van de Hanswijkprocessie behouden werden, kon pas in mei 2012 - na de Hanswijkprocessie van 2012 - begonnen worden met het ontmantelen van de vroegere processiewagens. Ook hier hebben een aantal vrijwilligers zeer goed werk geleverd. Begin juli waren de onderstellen klaar om naar de firma D&G in Sint-Katelijne-Waver te worden gevoerd, om alles aan te passen aan de basisbouw van de nieuwe wagens.

In het najaar 2012 werden een aantal onderdelen van de nieuwe wagens gebouwd in Oostkamp. Half februari 2013 begon men met het echte bouwen van de wagens in een loods in Sint-Katelijne-Waver en volgde de verdere afwerking. Het was hard werken, maar alles was klaar op het moment dat de wagens dienden verhuisd te worden naar de Nekkerhal voor de uitgang tijdens de twee cavalcadezondagen.

Rekwisieten

Het werd een lange zoektocht naar enkele vrijwilligers om de zorg voor de rekwisieten op zich te nemen. Rekwisieten lijken maar bijkomstige details te zijn, maar wanneer men ze weg laat, mist men iets, is het geheel niet 'af'! Tenslotte werd een goed op elkaar ingespeeld trio – Jan Smets, Stephane Van den Wijngaert en Ria Vanherteryck - gevonden die de laatste maanden voor de cavalcade het beste van zichzelf gaven en met veel creativiteit en zorg voor fijne afwerking ruw basismateriaal tot wapenschilden, brandende lampjes, bogen met druiven, manden met fruit, pakken en zakken, een scepter en waaier voor de farao, bloeiende pelgrimstaffen voor Rumoldus en Gummarus en het Mariabeeldje op de wagen met de boot,... omtoverden. De vrouwelijke hand zorgde tenslotte ook nog voor de doeken op enkele wagens

Nieuwe visie op regie: verhoogde dynamiek

In deze twaalfde Hanswijkcavalcade werden er in elke groep acties ingebouwd waarbij de visie om meerdere taferelen door één enkele groep te laten uitbeelden zoveel mogelijk werd doorgetrokken. Deze visie verhoogt immers zowel de dynamiek van hetgeen getoond wordt als de betrokkenheid van de deelnemers, hetgeen alleen maar een positief effect heeft op de toeschouwers: ze voelen er zich meer rechtstreeks door aangesproken en het geeft aan de cavalcade een grotere uitstraling die de mensen kan raken.

Om hiertoe te komen werd het ontwerp in januari 2011 voorgelegd aan de groep regisseurs. Hun inbreng werd nadien verwerkt in het voorgelegde concept. Om dit concept dan over te brengen naar de deelnemers zelf werden in de maanden voor de cavalcade – voor zo ver dit ging omwille van de vakantieperiode – repetities georganiseerd met de verschillende kerngroepen ter plaatse.

Foto's

Zie "Geschiedenis" - "Voorgaande edities".

FR